OptomFT/Trainer MasterClass: Modeli ocjene kreditne kvalitete u retail poslovanju – Razvoj, implementacija i validacija

OptomFT/Trainer MasterClass / Seminar 28. – 29. 03. 2023. Zahvaljujemo svim sudionicima naše specijalističke edukacije na ukazanom povjerenju i pokazanom interesu za tematiku dizajniranja, implemetiranja i upravljanja performansama modela ocjene kreditne kvalitete u bankarskom retail poslovanju. Bilo je zadovoljstvo učestvovati u otvorenoj diskusiji sa kolegama iz SEE Regije, razmijeniti bogato stručno iskustvo i pokušati odgovoriti na još [...]

OptomFT/Trainer MasterClass: Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective

MasterClass : Bank Resolution and Recovery - SEE Perspective OptomFT/Trainer MasterClass / Seminar 06. – 07. 11. 2022. Zadovoljstvo nam je zahvaliti svim našim sudionicima na ukazanom povjerenju i sudjelovanju u specijalističkom edukacijskom programu MasterClass : Bank Resolution and Recovery - SEE Perspective! U interaktivnoj radnoj atmosferi sa učesnicima našeg seminara elaborirali smo specifičnosti regulatornih zahtjeva u[...]

OptomFT/Trainer MasterClass: Credit Rating Models

MasterClass : Credit Rating Models OptomFT/Trainer MasterClass / Seminar 20. – 21. 09. 2022. Ovom prilikom zahvaljujemo svim sudionicima na ukazanom povjerenju i sudjelovanju u specijalističkom edukacijskom programu MasterClass : Credit Rating Models! Tijekom dvodnevnog seminar sudionici su se imali priliku upoznati sa cjelokupnim metodološko-procesnim okvirom za #credit rating models koji su još uvijek najpragmatičniji i najrealističniji pristup procjeni[...]

OptomFT/Trainer MasterClass: Stress-testing

MasterClass :  Stress-testing OptomFT/Trainer MasterClass / Seminar 21. – 22. 06. 2022. Zahvaljujemo svim sudionicima na ukazanom povjerenju i sudjelovanju na specijalističkom edukacijskom programu MasterClass : Stress-testing! Bilo je veoma lijepo ponovo se uživo vidjeti i razgovarati sa kolegama, te razmijeniti iskustva iz svakodnevnog profesionalnog života. Seminar je pružio mogućnost cjelokupnog i sveobuhvatnog uvida u #stress-testing koji se[...]