ECL Models MasterClass: Development, Implementation, Back-testing & Validation

ECL Models MasterClass / Development, Implementation, Back-testing & Validation

Sarajevo, Hotel Europe
15. i 16.09.2020.

U sklopu naše linije usluga OptomFT / Trainer, uspješno smo održali još jedan specijalistički edukacijski program, ovaj put na temu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9 – Finansijski instrumenti.

Svim učesnicima dvodnevnog specijalističkog edukacijskog programa ECL Models MasterClass:Development, Implementation, Back-testing & Validation iskreno zahvaljujemo na sudjelovanju i ukazanom povjerenju.

Iako u specifičnim okolnostima uzrokovanim pojavom i širenjem SARS-Cov-19, veoma veliki odziv menadžera, specijalista u domeni modeliranja kreditnog rizika i revizora finansijskih institucija, ukazao je na rastući značaj i potrebu boljeg razumijevanja uloge parametara kreditnog rizika u kontekstu IFRS 9.

Uvjereni smo da će teorijska i praktična znanja stečena tokom ovog treninga doprinijeti konsolidaciji i rekapitulaciji postojećih znanja stručnjaka finansijskih institucija, kao i unaprijeđenju njihovih kompetencija u domeni modeliranja kreditnog rizika i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.

Pogledajte našu fotogaleriju.

Upoznajte sa sadržajem ovog našeg specijalističkog edukacijskog programa.

Učesnici ECL Models MasterClass / Development, Implementation, Back-testing & Validation:

 • Raiffeisen BANK BiH d.d Sarajevo
 • Bosna Bank International d.d. Sarajevo
 • Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
 • Addiko Bank d.d. Sarajevo
 • Addiko Bank a.d. Banja Luka
 • Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
 • Sparkasse Banka Makedonija a.d. Skopje
 • Ohridska banka a.d. Skopje
 • Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG Graz Austria
 • NLB Banka d.d. Sarajevo
 • Mobi banka a.d. Beograd
 • BDO BH d.o.o. Sarajevo
 • NLB Banka a.d. Banja Luka
 • Union banka d.d. Sarajevo
 • ProCredit Bank d.d. Sarajevo