ECL Models MasterClass: Development, Implementation, Back-testing & Validation

Sarajevo, Hotel Europe
15. – 16. 09. 2020.

Jeste li spremni zadovoljiti zahtjevu IFRS 9 koji traži da kreditne institucije redovito preispituju metodologiju i pretpostavke korištene za procjenu očekivanih kreditnih gubitaka kako bi se smanjile razlike između procjena i stvarnog iskustva s kreditnim gubicima?

Jeste li sukladno tom zahtjevu spremni razviti, implementirati i relevantnim internim aktima dokumentirati sveobuhvatni proces neovisnog back-testinga i validacije internih modela kreditnog rizika (uključujući sve njihove komponente) koji će im omogućiti bolju i argumentiraniju interakciju sa supervizorima i revizorima?

Jeste li s tim u vezi već sad osmislili i spremni implementirati i širi okvir za upravljanje internim modelima kreditnog rizika koji pokrivaju životni ciklus relevantnih financijskih instrumenata, kojega je pod-okvir za back-testing i validaciju sastavnim dijelom?

OptomFT/Op2M Vas sa zadovoljstvom poziva na dvodnevni specijalistički edukacijski program tijekom kojeg će ponuditi cjelovita, konkretna i praktična rješenja i odgovore na sva Vaša pitanja.