ICAAP / ILAAP Independent Review & Validation

VirtualOptomFT MasterClass / Webinar
15. – 16. 03. 2021.

Sa zadovoljstvom se zahvaljujemo svim financijskim institucijama i sudionicima MasterClass: ICAAP / ILAAP Independent Review & Validation na još jednom ukazanom povjerenju!

Specijalistički edukacijski program je svim sudionicima pružo priliku da se upoznaju sa procesno-metodološkim okvirom neovisnog pregleda i validacije procesa procjene adekvatnosti interne likvidnosti i kapitala – IC/LAAP, te omogućio konsolidaciju i rekapitulaciju postojećih, kao i stjecanje novih znanja u domeni upravljanja likvidnošću i kapitalom banka. Uvjereni smo da će sadržaj ovog specijalističkog edukacijskog programa biti od izuzetne pomoći u praktičnom radu u financijskim institucijama.

MasterClass: ICAAP / ILAAP Independent Review & Validation uspješno smo organizirali u sklopu VirtualOptomFT, linije usluga koja uz podršku ‘cloud-based’ tehnologije za prezentiranje teorijske i praktične nastave osigurava visoku kvalitetu naših on-line usluga.

Upoznajte sa sadržajem ovog našeg specijalističkog edukacijskog programa.

Učesnici MasterClass: ICAAP / ILAAP Independent Review & Validation:

 • Addiko Bank a.d Beograd
 • Addiko Bank a.d Podgorica
 • Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine
 • Erste banka a.d. Podgorica
 • Eurobank a.d. Beograd
 • Halkbank a.d. Beograd
 • Halkbank a.d. Skopje
 • MF banka a.d. Banja Luka
 • Mobi banka a.d. Beograd
 • Naša banka a.d. Bijeljina
 • NLB Banka a.d. Beograd
 • Nova banka a.d. Banja Luka
 • Privredna banka d.d. Sarajevo
 • Sberbank BH d.d. Sarajevo
 • Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
 • UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
 • Ziraatbank BH d.d. Sarajevo

Hvala Vam svima!

 Vaš Optom tim!