MasterClass: IFRS 17 Ugovori o osiguranju

VirtualOptomFT MasterClass / Webinar
27. – 28. 05. 2021.

Izuzetno nam je zadovoljstvo zahvaliti na ukazanom povjerenju svim sudionicima MasterClass: IFRS17 Ugovori o osiguranju.

Iznimno veliki odziv sudionika iz osiguravajućih društava i nacionalnih regulatora / supervizora sektora osiguranja u SEE Regiji potvrdio je značaj i aktuelnost tematike vezane uz vrednovanje ugovora o osiguranju prema IFRS 17.

Sudionici su imali priliku upoznati sve bitne komponente iznimno obimnog i složenog novog standarda financijskog izvještavanja koji za cilj ima osigurati bolju transparentnost i usporedivost financijskih izvještaja osiguravajućih društava, te sagledati sveprisutne izazove njegove strateške i operativne provedbe u osiguravajućim društvima.

Vjerujemo da će ova naša specijalistička edukacija potaknuti ubrazane pripreme za predstojeću transformaciju poslovanja institucija sektora osiguranja u SEE Regiji, te pametno korištenje preostalog vremena za tranziciju na IFRS 17.

Upoznajte sa sadržajem ovog našeg specijalističkog edukacijskog programa.

Učesnici MasterClass: IFRS17 Ugovori o osiguranju:

 • Agencija za nadzor osiguranja Crna Gora
 • Agencija za nadzor osiguranja FBiH
 • ASA Osiguranje d.d. Sarajevo
 • Croatia Osiguruvanje – Život a.d. Skopje
 • DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad
 • Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
 • GRAWE Hrvatska d.d. Zagreb
 • Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. Zagreb
 • Lovćen životna osiguranja a.d. Podgorica
 • Milenijum Osiguranje a.d.o. Beograd
 • Osiguruvanje Makedonija a.d. Skopje – Vienna Insurance Group
 • Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
 • Sava osiguranje a.d. Podgorica
 • Triglav osiguranje d.d. Sarajevo

Hvala Vam svima!

 Vaš Optom tim!