MasterClass: ORSA – Integrirano upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima


OptomFT / Webinar
03. – 04. 10. 2023.

Želimo zahvaliti svim našim sudionicima na ukazanom povjerenju i sudjelovanju u specijalističkom edukacijskom programu MasterClass: ORSA – Integrirano upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima!!

Vjerujemo da su razmjena znanja i praktičnih iskustava u domeni upravljanja rizicima, te očuvanja i planiranja solventnosti u osiguravajućim društvima vitalni za rast i razvoj cjelokupnog sektora osiguranja u lokalnim i globalnim razmjerama. Tijekom webinara smo, zajedno sa našim učesnicima, elaborirali sve specifičnosti sustava upravljanja rizicima i kapitalom, te njihovu višestruku ulogu u poslovnoj strategiji i korporativnoj kulturi osiguravajućih društava. Sigurni smo da primjena znanja i vještina stečanih tokom webinara može pridonijeti bržem i kvalitetnijem uspostavljanju i razvoju funkcije upravljanja rizicima i planiranja potreba za kapitalom u osiguravajućim društvima.

Upoznajte sa sadržajem ovog našeg specijalističkog edukacijskog programa.

Učesnici MasterClass: ORSA – Integrirano upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima::

 • Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore
 • AMS Osiguranje a.d.o. Beograd
 • ASA Central Osiguranje d.d. Sarajevo
 • DDOR Novi Sad. a.d.o. Novi Sad
 • Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
 • GRAWE Hrvatska d.d. Zagreb
 • GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd
 • GRAWE zavarovalnica d.d. Maribor
 • Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Ljubljana
 • Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka
 • Sava osiguranje a.d. Podgorica
 • Triglav Osiguruvanje a.d. Skopje
 • UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica
 • Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica.

Hvala Vam svima!
Vaš Optom tim!