Stjepan Anić

Bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u finansijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa finansijskih rizika, kao i na širem području finansijskog modeliranja.

Praktična iskustva sticao je tokom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od projekt menadžera do člana uprave, te kroz konsultantske angažmane vezane za optimizaciju poslovnih procesa, korporativno upravljanje, regulatorno usklađivanje i upravljanje rizicima u finansijskim institucijama unutar Jugoistočne Evrope.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u finansijskim institucijama, te predavač i konsultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inostranstvu.

Damir Bračko

Dugogodišnje iskustvo u bankarstvu stekao je u sektorima Kontrolinga i Upravljanja rizicima. Kroz sve nivoe u Sektoru Kontrolinga obavljao je poslove izrade redovnih izvještaja za upravu, nadzorni odbor te regulatorna tijela, izradu finansijskih planova, kontroling troškova, ad hoc analize za upravu i ostale korisnike, analizu profitabilnosti prodajnih centara, izradu konsolidovanih izvještaja za vlasnike te kontroling riznice.

U Sektoru Upravljanja rizicima stekao je iskustvo kao savjetnik za metodologije rizika obavljajući poslove praćenja, usklađivanja s regulativom i predlaganja novih metodologija kontrole i procijene rizika u poslovanju banke, obračuna i kontrole očekivanih kreditnih gubitaka, obračuna i planiranja internih kapitalnih zahtjeva, sudjelovanja u upravljanju ostalim rizicima, analize promjene risk politike na finansijski rezultat banke, izrade plana oporavka banke, stress-testova za kreditni rizik, projektne implementacije IFRS 9 te izrade plana za očuvanje kapitala.