Naša vizija: Zadržati regionalnu prepoznatljivost u Jugoistočnoj Evropi.

„It is today that we create the world of the future.“ “

Eleanor Roosevelt

Želimo vam pomoći u poslovnoj transformaciji provođenjem strategije upravljanja promjenama, usklađivanjem naših zajedničkih inovativnih ideja sa vašom poslovnom strategijom i vizijom, oblikujući vašu bolju budućnost. Inovacija je ključ transformacije!

Naša misija: Gradimo pozitivnu korporativnu kulturu s ciljem zajedničkog rasta i razvoja.

Excellence comes when you ask of yourself more than anyone else does.”

Jeffrey Fry

U savremenom poslovnom okruženju, finansijske institucije užurbano hvataju korak sa modernim tehnologijama u stalnoj jurnjavi za rastom i razvojem, i uporedo čine sve da ispune očekivanja svojih klijenata u pogledu kvalitete, brzine i fleksibilnosti usluga. U ovakvim okolnostima, planiranje i pametno upravljanje resursima sve više dobija na značaju u utrci za dominantnim tržišnim učešćem i snažnim rastom profitabilnosti. Regulatori su, sa druge strane, neumoljivi i odlučni u nastojanjima postizanja svojih ciljeva – zaštita depozitara, smanjenje sistemskog rizika, minimiziranje rizika pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, povjerljivost informacija, savjesno kreditiranje, društvena odgovornost i pošten odnos prema klijentima – te propisuju sve oštrije i kompleksnije zakonske propise kao odgovor na postepenu deregulaciju finansijskih tržišta i posljedice ubrzanog razvoja finansijskog sektora koje njegovi učesnici obično moraju ispuniti u kratkom vremenskom periodu.

Kako bi adekvatno i blagovremeno odgovorile svim zahtjevima poslovnog okruženja, finansijske institucije moraju redovno preispitivati dostupnost i kvalitet svojih internih resursa i njihovu spremnost da odgovore na sve poslovne izazove, prije svega vrijednost svog ljudskog potencijala, operativnih i administrativnih procedura, poslovnih planova, orijentisanost ka kvaliteti i inovacijama i finansijski potencijal.

Dosadašnja iskustva pokazuju da interni resursi nisu dovoljni za realizaciju kompleksnih regulatornih zahtjeva i složenih razvojnih planova finansijskih institucija, te se najčešće odlučuju za angažman finansijskih stručnjaka i inžinjera informacionih tehnologija koji u kratkom vremenskom periodu mogu pomoći u cjelovitom rješavanju poslovnih izazova svojim inovativnim i pragmatičnim pristupom, te obezbijediti brzu i razumljivu dostupnost novih saznanja iz područja finansijske analitike.

O osnivaču

Naš osnivač i vlasnik Op2M, od svoga je nastanka do danas uspostavio poslovne odnose i partnersku saradnju sa brojnim finansijskim institucijama i privrednim subjektima u Jugoistočnoj Evropi. Profesionalno i posvećeno pomažući svojim poslovnim partnerima u neminovnoj tranziciji iz tradicionalnog načina poslovanja u moderni, stekao je brojne referense i za kratko vrijeme se nametnuo kao nezaobilazan autoritet u oblastima finansijskog konsaltinga i savjetovanja o sistematičnom planiranju, implementaciji i praćenju promjena u finansijskim institucijama.

Njegova snaga je u bogatom praktičnom-primjenjivom znanju i vještinama, te dugogodišnjem iskustvu predavača i konsultanata u neposrednom i eksplicitnom prenošenju najnovijih saznanja iz područja finansija širokom auditorijumu, primarno finansijskim institucijama i ostalim učesnicima finansijskih tržišta.

Za više informacija, posjetite www.op2m.eu

O nama

Od svog osnivanja do danas, ostvarili smo uspješnu saradnju sa finansijskim institucijama u oblastima bankarstva, osiguranja, revizije, lizinga, finansijskog investiranja i mikrokreditiranja, ali i privrednim društvima u područjima upravljanja rizicima i poslovnim procesima, te se za kratko vrijeme etablirali kao ozbiljan i pouzdan partner u oblasti finansijskih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Sa brojnim institucijama koje regulišu i nadziru rad učesnika finansijskih tržišta u Jugoistočnoj Evropi ostvarili smo partnersku saradnju u jačanju njihovog institucionalnog kapaciteta i utvrđivanju regulatornog okvira prilagođenog standardima Evropske unije i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Prepoznatljivi smo po iskusnom i profesionalnom timu finansijskih stručnjaka i inžinjera informacionih tehnologija koji garantuju visok kvalitet naših usluga, te neposrednoj i otvorenoj saradnji i komunikaciji sa korisnicima naših usluga.

Oblasti u kojima djelujemo su:

  1. Optimizacija i softversko modeliranje poslovnih procesa
  2. Dizajniranje i implementacija složenih poslovnih projekata
  3. Konsalting i poslovno savjetovanje
  4. Organizovanje edukacijskih programa

Uspostavljamo i gradimo dugoročnu poslovnu saradnju sa finansijskim institucijama na principima međusobnog povjerenja i poštovanja, sa ciljem pružanja podrške korisnicima naših usluga da uspješno savladaju poslovne izazove u savremenom poslovnom okruženju i vremenu opšte digitalizacije.

Naša konkurentska prednost se temelji na fleksibilnosti i usklađenosti naših usluga sa potrebama finansijskih institucija, bogatoj ponudi pragmatičnih i praktično-primjenjivih rješenja, kontinuiranom praćenju i stabilizaciji implementiranih rješenja, te stalnoj dostupnosti korisnicima naših usluga.

Naš tim

”If everyone is moving forward together, then success takes care of itself”

Henry Ford

Na dispoziciji vam je naš tim eminentnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima finansija i informacionih tehnologija stečenim u međunarodnim finansijskim institucijama. Jedinstveni spoj teoretskog i praktičnog znanja i bogatog iskustva u uvođenju promjena u finansijskim institucijama, primarno u oblastima upravljanja rizicima i (re)dizajnjranja poslovnih procesa uz obezbjeđenje odgovarajuće softverske podrške, garancija su uspjeha svakog poslovnog poduhvata korisnika naših usluga.

Radeći sa finansijskim institucijama već dugi niz godina, stekli smo prestižno iskustvo u oblastima razvoja i implementacije softverskih rješenja po mjeri korisnika naših usluga, konsaltinga u oblastima upravljanja rizicima i provođenju zahtjeva regulatora finansijskih tržišta i organizovanja savremenih interaktivnih edukacijskih programa.

Stručnjake našeg tima odlikuje stalno teoretsko i praktično obrazovanje, lično i profesionalno usavršavanje i kontinuirano informisanje o kretanjima i promjenama u domenima njihove ekspertize kako bi mogli odgovoriti na složene zahtjeve korisnika naših usluga.

Možemo vam ponuditi visokokvalitetnu uslugu koja obuhvata cjelovito prepoznavanje i sagledavanje poslovnog problema, te otvorenu komunikaciju o svim njegovim aspektima i otvorenim pitanjima, pronalaženje konkretnih i praktično-primjenjivih rješenja prilagođenih vašim potrebama, te njihovu implementaciju u vašem poslovnom okruženju i u skladu sa vašim planovima.