OptomFT/Trainer MasterClass: Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective

MasterClass : Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective
OptomFT/Trainer MasterClass / Seminar
06. – 07. 11. 2022.

Zadovoljstvo nam je zahvaliti svim našim sudionicima na ukazanom povjerenju i sudjelovanju u specijalističkom edukacijskom programu MasterClass : Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective!

U interaktivnoj radnoj atmosferi sa učesnicima našeg seminara elaborirali smo specifičnosti regulatornih zahtjeva u domeni oporavka i sanacije banaka, dekomponirali i suštinski razjasnili zahtjeve u pogledu razvoja i implementacije planova oporavka banaka, izuzetno kompleksnog i vremenski zahtjevnog procesa koji uvjetuje koordinaciju različitih poslovnih segmenata unutar banaka.

Upoznajte sa sadržajem ovog našeg specijalističkog edukacijskog programa.

Učesnici MasterClass: Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective :

  • Addiko Bank a.d. Podgorica
  • Centralna banka Crne Gore
  • MF Banka a.d. Banja Luka
  • NLB Banka a.d. Podgorica
  • NLB Komercijalna Banka a.d. Beograd
  • UniCredit Bank a.d. Banja Luka
  • UniCredit Bank d.d. Mostar.

Hvala Vam svima!
Vaš Optom tim!