OptomFT/Trainer najavljuje MasterClass Event:
Modeli ocjene kreditne kvalitete u retail poslovanju –
Razvoj, implementacija i validacija

Sarajevo, Hotel Courtyard by Marriott
Seminar – 28. i 29. 03. 2023.

Preispitujete li redovito valjanost i objektivnost osnovnih načela na kojima počivaju sustavi kreditiranja i upravljanja kreditnim rizikom u poslovanju sa stanovništvom i mikropoduzetnicima?

Jeste li zadovoljni brzinom i kvalitetom procesiranja kreditnih zahtjeva i donošenja kreditnih odluka u retail poslovanju, te koliko uspješno uspjevate zadržati i/ili akvizirati nove klijente u odnosu na brojnu konkurenciju?

Koja načela i standarde primjenjujete prilikom ocjenjivanja kapaciteta izvora otplate i vjerojatnoće povrata kreditnih sredstava odobrenih stanovništvu i mikropoduzetnicima?

Imate li već uspostavljen sustavno podržani procesno-metodološki okvir za kvantitativno mjerenje kreditnog rizika i da li ste u potpunosti ovladali mnogobrojnim područjima primjene rezultata modela kreditne kvalitete u retail poslovanju?

Posjedujete li adekvatne interne resurse i tehničku infrastrukturu za razvoj, implementaciju i kontinuirani monitoring u praksi sve zastupljenijih modela kreditne kvalitete u poslovanju sa stanovništvom i mikropoduzetnicima?

Koliko ste posvećeni uspostavljanju standardiziranog sustava upravljanja podacima na kojima se temelje kvantitativni modeli mjerenja kreditnog rizika u retail poslovanju?

Možete li sagledati sve dalekosežne pozitivne učinke koje sustavna primjena modela kreditne kvalitete može imati na financijski performans kreditne institucije i jačanje njene konkurentske pozicije?

Zadovoljstvo nam je pozvati vas da se prijavite na seminar tijekom kojeg će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz uvijek aktualnu temu!

OptomFT/Trainer – MasterClass:
Modeli ocjene kreditne kvalitete u retail poslovanju –
Razvoj, implementacija i validacija

Sarajevo, Hotel Courtyard by Marriott
28. i 29. 03. 2023.

Uvijek aktuelna tema primjene modela kreditne kvalitete u retail poslovanju zasigurno predstavlja neophodan resurs za sve kreditne institucije spremne na aktivno unapređenje svog poslovanja, ali i njihove stručnjake, posebno one u području prodaje, upravljanja i kontrole rizika, upravljanja kapitalom, računovodstva, financija i financijskog kontrolinga, interne revizije i kontrole, upravljanja informatičkom arhitekturom, upravljanja informacijama i podacima, eksternalizacije i kontinuiteta poslovanja, regulatorne uskladbe, koji su usmjereni na kontinuirano jačanje svojih temeljnih kompetencija, te ciljani razvoj svoje karijere i stjecanje naprednih kvalitetnih praktičnih i teorijskih znanja.

Inovativna primjena naprednih tehnologija u financijskom sektoru – fintech – posljednjih godina snažno stimulira ubrzanu automatizaciju front i back end poslovnih (pod)procesa u financijskim institucijama, prije svega onih vezanih uz kreditiranje i upravljanje kreditnim rizikom, gdje primjena statističkih modela kreditne kvalitete – aplikativnih i bihevioralnih – progresivno dobija na značaju, primarno u masovnom bankarskom poslovanju kakvo je poslovanje sa stanovništvom i mikropoduzetnicima – retail.

Modeli ocjene kreditne kvalitete u bankarskom retail poslovanju, koji se baziraju na statističkim metodama predviđanja vjerojatnoće neispunjavanja ugovornih obaveza zajmoprimaca prema financijskim institucijama, imaju ulogu omogućiti točnu, objektivnu i transparentnu ocjenu kreditnog rizika, ključnu u procesima kreditnog odlučivanja i naprednog upravljanja kreditnim rizikom. Pritom, stvaranje i održavanje velikih baza podataka i sustavno upravljanje njihovom kvalitetom su conditio sine qua non za osiguranje ažurnosti, ispravnosti, konzistentnosti i standardiziranosti podataka za razvoj modela ocjene kreditne kvalitete.

Usljed stalno rastućeg apetita za razvojem i ekspanzijom poslovanja potaknuto ubrzanim progresom tehnologije, ali i rastućim zahtjevima regulatora i supervizora financijske institucije moraju inzistirati na uspostavljanju i višedimenzionalnoj operacionalizaciji sustavno podržanog procesno-metodološkog okvira za kvantitativnu ocjenu kreditnog rizika, te kontinuiranoj izgradnji kompetencija i vještina osoblja s ciljem temeljnog razumijevanja svih aktivnosti unutar procesa upravljanja kreditnim rizikom.

MasterClass: Modeli ocjene kreditne kvalitete u retail poslovanju – Razvoj, implementacija i validacija jedinstveni je edukacijski program koji će zasigurno svim njegovim sudionicima omogućiti stjecanje znanja od renomiranih i visokoiskusnih stručnjaka u području razvoja, operativne implementacije i monitoringa kvantitativnih modela mjerenja kreditnog rizika i temeljnog razumijevanja njihove misije u financijskim institucijama u zemljama SEE Regije.

 • Ukazati na rastuću potrebu uspostavljanja objektiviziranog i transparentnog sustava donošenja kreditnih odluka u financijskim institucijama temeljeno na pouzdanom metodološko-procesnom okviru i naprednim digitalnim tehnologijama
 • Demistificirati procesno-metodološku i tehnološku komponentu kvantitativne ocjene kreditnog rizika u financijskim institucijama – razvoj, kalibracija, inicijalna i naknadna validacija, implementacija i upravljanje performansama modela kreditne kvalitete
 • Razjasniti ulogu i praktičnu primjenu modela kreditne kvalitete u sustavu upravljanja kreditnim rizikom u financijskim institucijama, te predstaviti najbolje europske i svjetske prakse i iskustva vezana uz implementaciju modela kreditne kvalitete
 • Pružiti mogućnosti konsolidacije i rekapitulacije postojećih i usvajanje novih teorijskih i praktičnih znanja svih sudionika, uz integriranje i usavršavanje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja kreditnim rizikom u financijskim institucijama

U nastojanju da pomognemo u rješavanju gorućih pitanja vezanih uz standarde i dobre poslovne prakse u upravljanju kreditnim rizikom, njegovom suštinskom razumijevanju i uspješnoj operativnoj primjeni, tvrtke OptomFT/Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na financijskim tržištima SEE Regije, svojim partnerima u financijskom sektoru nude ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima ovog programa, u kratkom roku omogućiti:

 • Temeljno razumijevanje procesno-metodološkog sustava upravljanja modelima ocjene kreditne kvalitete unutar financijskih institucija – svih metodološko-procesnih značajki i nužnosti osiguranja kvalitetne digitalne podrške s ciljem uspostavljanja održivog poslovnog okruženja za upravljanje kreditnim rizikom
 • Percipiranje svih ključnih poslovnih područja u kojima se praktično koriste rezultati primjenjenih modela ocjene kreditne kvalitete i razumijevanje njihovog potencijala u sustavu upravljanja financijskim institucijama.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja kreditnim rizikom u financijskim institucijama, omogućiti i promptnu praktičnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financijskih institucija koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji:

 • Visokom, višem i srednjem menadžmentu
 • Voditeljima i specijalistima u domeni akvizicije i prodaje
 • Voditeljima i specijalistima u domeni analize i procjene kreditnog rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kvalitetom kreditnog portfelja
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja likvidnošću
 • Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kapitalom
 • Voditeljima i specijalistima u domeni računovodstva
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja informacijama i podacima
 • Internim revizorima
 • IT stručnjacima
 • Regulatorima i supervizorima

Dan 1: 28.03.2023. (utorak)

Kvantitativni modeli kreditne kvalitete u retail segmentu poslovanja I

1. Razvoj modela

 1. Dvije vrste modela (application scoring i behavioural scoring)
 2. Tipovi varijabli (statistička i poslovna klasifikacija kandidatnih varijabli)
 3. Priprema podataka (od čišćenja i filtriranja podataka do preparacije tzv. modelling sample-a)
 4. Teorijski dostupne i praktično testirane metode izrade modela (od stabala odlučivanja, neuralnih mreža do logističke regresije i izrade score card-a)
 5. Selekcija varijabli (različite mjere prediktivnosti kandidatnih varijabli)
 6. Uparivanje aplication i behavioral scoring modela
 7. Statističke mjere performanse (od diskriminatorne snage do ukupne točnosti modela)

2. Kalibracija modela

 1. Product i client-based modeli
 2. Određivanje cut-off score-a (od statističke pozadine do traženja ravnoteže na relaciji zaštita-rezultat)
 3. Kombiniranje aplikacijske i ponašajne komponente (kako do ukupnog kreditnog skora)
 4. Kreditni rejtinzi u retail-u?

Dan 2: 29.03.2023. (srijeda)

Kvantitativni modeli kreditne kvalitete u retail segmentu poslovanja II

1. Inicijalna validacija modela

 1. Podatkovna validacija
 2. Kvantitativna validacija
 3. Kvalitativna validacija

2. Implementacija modela u proces kreditnog odlučivanja

 1. Workflow kreditnog odobravanja (ključni elementi)
 2. Credit scoring modeli unutar sustava za obradu kreditnih zahtjeva (APS)
  ― Standardizirana poslovna pravila kreditnog odlučivanja
  ― Pred-produkcijska testiranja integracije Credit scoring modela u APS

3. Upravljanje performansom modela

 1. Monitoring performanse modela
 2. Back-testing, out-of-time validacija i champion-challenger metoda
 3. Life cycle modela kreditne kvalitete u retail segmentu

Hotel Courtyard by Marriott, Skenderija 1, 71000 Sarajevo
Utorak i srijeda, 28. i 29.03.2023.
Dinamika predavanja: 09:00h – 16:00h uz registraciju sudionika prvog dana od 09:00 do 09:15

➱ Neto po sudioniku BAM 815,00 / € 417,00 + 17% PDV, a uplata se obavlja na račun tvrtke OptomFT po prijavi, najkasnije do 17.03.2023.

➱ Naknada pokriva sudjelovanje na oba dana specijalističkog edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadnog radnog materijala u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, dva ručka te ceritifikate o sudjelovanju.

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu
ili preuzmite prijavni obrazac:

OptomFT

 

 

 

Tvrtka Op2M i OptomFT svojim partnerima pomažu u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreiraju cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz slijedeće programe možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno:

 • Op2M/Advisor – prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/Trainer – edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/SystemArchitect – osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijskotehnološke infrastrukture.

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugo godišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.