Marija Bošković

Bilo je jako korisno prisustvovati ovakvom vidu edukacije. Posebno bih istakla lijep način prezentiranja gdina Anića. Sve pohvale na besprekornoj organizaciji radionice. Nadam se da ću ponovo imati priliku da prisustvujem nekom zanimljivom predavanju.