Budite korak ispred konkurencije!

„Knowledge isn’t power, applied knowledge is power.“

Eric Thomas

U vremenu opšte digitalizacije i ubrzanih promjena poslovnog okruženja, finansijske institucije su izložene stalnim potrebama povećanja svoje efikasnosti pri čemu neprestano moraju podizati kvalitetu svojih usluga kako bi sačuvale konkurentsku poziciju ili pak (p)ostale vodeće, što zahtijeva strateško opredjeljenje ka kontinuiranoj inovaciji s ciljem dostizanja tržišne prednosti i jasne diferencijacije u odnosu na konkurenciju.

Kako bi održao korak s vremenom i napravio razvojni iskorak, menadžment finansijskih institucija više nego ikad svjestan je potrebe kontinuiranog preispitivanja svojih poslovnih procesa, tehničko-tehnoloških kapaciteta i organizacionog uređenja, te njihovog pametnog redizajniranja zasnovanog na sve bržoj afirmaciji određenih specijalističkih znanja i vještina.

U tim svojim nastojanjima, nerijetko postaju svjesni razvojnih ograničenja zbog nedostatka i nedovoljnog kapaciteta postojećih internih resursa što se najčešće očituje kroz nedostatak vremena i angažmana ljudskih resursa na redovnim radnim zadacima, zatim naprednih znanja i vještina, novca alociranog za edukaciju i trening ljudskih resursa, te povoljne atmosfere koja je neophodna za hvatanje u koštac sa određenim ‘politički osjetljivim’ pitanjima.

U sklopu naše usluge OptomFT/Advisor, naš tim vam može obezbijediti stručnu i temeljitu podršku da:

  • Objektivno sagledate i analizirate zahtjeve poslovnog okruženja i regulatora u kontekstu vaših kratkoročnih i strateških ciljeva
  • Preispitate postojeće poslovne strategije i politike, procese, sisteme i organizaciono uređenje
  • Procijenite kapacitet, opšte i specijalističke vještine, te razvojni potencijal ljudskih resursa
  • Definišete optimalan plan transformacije i tranzicije sa jasnim i detaljno razrađenim djelokrugom, ciljevima, ključnim tačkama i očekivanim rezultatima, radnim zadacima, budžetom, plan ljudskih resursa, plan upravljanja rizicima, plan komunikacije, plan upravljanja promjenama
  • Agilno provedete plan transformacije i tranzicije uz što niže troškove, minimalnu mobilizaciju internih resursa i neometano odvijanje poslovnih operacija

OptomFT/Advisor je izuzetno fleksibilan i visoko prilagodljiv potrebama finansijskih institucija u kontekstu njihove poslovne dinamike, veličine i tipa, strukture imovine, obaveza i kapitala, te regulatornih i kulturoloških specifičnosti njihovih lokalnih tržišta.

Pomoći će vam da brzo, jednostavno i efikasno prevaziđete poslovne izazove, te potakuti inovativnu optimizaciju najvažnijih i najsloženijih segmenata poslovanja.