All-in-one rješenje za osiguratelje koje garantira punu usklađenost sa IFRS 17 !

OptomFT / Insurance Liability Valuator

Jedini sveobuhvatni program podrške osiguravajućim društvima koji omogućuje punu prilagodbu vašeg poslovanja zahtjevima novog standarda financijskog izvještavanja – IFRS17.

U sklopu naše usluge OptomFT / InsuranceLiabilityValuator (Preuzmi brošuru…) pomoći ćemo vam demistificirati sva preostala otvorena pitanja te specificirati i implementirati optimalnu razinu metodološke, procesne i tehnološke kompleksnosti (prilagođenu poslovnom modelu i veličini osiguravajućeg društva), koja na najbolji način iskorištava vašu postojeću bazu kompetencija i podatkovno-tehničku infrastrukturu vašeg osiguravajućeg društva.

OptomFT / InsuranceLiabilityValuator obuhvaća:

1. Metodološko-procesnu komponentu – strukturiranje i definiranje svih elemenata metodologije i procedure klasfikacije i vrednovanja ugovora o osiguranju, kao i njihovo uklapanje u sistem upravljanja osigurateljnim rizicima vezanim uz poslove osiguranja [OptomFT/Advisor]

2. Podatkovno-tehničku komponentu, koja sadrži (1) specifikaciju kataloga podataka potrebnih za klasifikaciju i vrednovanje ugovora o osiguranju, te (2) OptomFT IFRS17 ICLAS – Insurance Contract Liabilities Analysis System – aplikativno rješenje za klasifikaciju i vrednovanje ugovora o osiguranju (koje omogućuje visoko-konfigurabilnu automatizaciju svih metodološko-procesnih elemenata navedenih metodologija) [OptomFT/SystemArchitect]

3. Knowledge-transfer radionice za menadžere i ključne zaposlenike vašeg osiguravajućeg društva, koji sadržavaju kako prijenos relevantnih znanja vezanih uz IFRS17, tako i aktivno vođenje aktuarske i financijske funkcije, kao i funkcije upravljanja rizicima u izradi potrebnih risk modela potrebnih za parametrizaciju OptomFT IFRS17 ICLAS aplikativnog rješenja [OptomFT/Trainer]

Izbjegnite 'black box' efekt

i eliminirajte kompetencijske, metodološke, procesne, podatkovno-tehnološke, izvještajne, revizorske i supervizijske rizike vezane uz implementaciju i primjenu IFRS17 u vašem osiguravajućem društvu.

Odaberite ovaj integrabilni i prilagodljivi Program

koji će vašem osiguravajućem društvu omogućiti puno povjerenje u vaše kompetencije, podatke, izračune i izvješća.

U našoj galeriji u nastavku pogledajte vizualnu prezentaciju OptomFT IFRS17 ICLAS rješenja: