VirtualOptomFT / MasterClass: Credit Scoring Models

MasterClass: Credit Scoring  Models
VirtualOptomFT MasterClass / Webinar
14. – 15. 12 2021.

Iskreno se zahvaljujemo svim sudionicima našeg specijalističkog edukacijskog programa na ukazanom povjerenju i sudjelovanju u MasterClass: Credit Scoring  Models!

Izuzetna veliko interesovanje za našu specijalističku edukaciju na temu modela kreditne kvalitete potvrdilo je orijentiranost i posvećenost financijskih institucija ubrzanim digitalnim transformacijama koje, snažno mijenjajući krajolik financijskih usluga, postaju poslovni imperativ za pojednostavljivanje poslovnih procesa i maksimiziranje učinkovitosti u svakodnevnom poslovanju.

Sudionici su imali priliku upoznati sve bitne komponente sustava kvantitativne ocjene kreditnog rizika, kao i njegovu višedimenzionalnu ulogu u kreditnom procesu financijskih institucija.

Upoznajte sa sadržajem ovog našeg specijalističkog edukacijskog programa.

Učesnici MasterClass: Credit Scoring Models:

 • Addiko Bank a.d. Banja Luka
 • Addiko Bank a.d. Beograd
 • Addiko Bank a.d. Podgorica
 • Addiko Bank d.d. Sarajevo
 • Addiko Bank d.d. Zagreb
 • Agencija za osiguranje depozita BiH
 • AIK Banka a.d. Beograd
 • ALTA Banka a.d. Beograd
 • Banca Intesa a.d. Beograd
 • Bosna Bank International d.d. Sarajevo
 • Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
 • Erste Bank a.d. Novi Sad
 • Erste Card Club d.o.o. Zagreb
 • Halkbank a.d. Beograd
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Imex banka d.d. Split
 • Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
 • Komercijalna banka a.d. Beograd
 • Komercijlan banka a.d. Skopje
 • Mirabank a.d. Beograd
 • MKD EKI d.o.o. Sarajevo
 • MKD Mikrofin d.o.o. Banja Luka
 • Mobi banka a.d. Beograd
 • Naša banka a.d. Bijeljina
 • OTP banka d.d. Split
 • Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
 • Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
 • Sberbank a.d. Banja Luka
 • Sberbank BH d.d. Sarajevo
 • Sberbank d.d. Zagreb
 • Sparkasse Banka a.d. Skopje
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka
 • UniCredit Bank d.d. Mostar
 • UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

Hvala Vam svima!
Vaš Optom tim!