MasterClass: Integrated Collateral Management

VirtualOptomFT / MasterClass: Integrated Collateral Management

MasterClass: Integrated Collateral Management
VirtualOptomFT MasterClass / Webinar
04. – 05. 10. 2021.

Iskreno se zahvaljujemo svim sudionicima našeg specijalističkog edukacijskog programa na ukazanom povjerenju i sudjelovanju u MasterClass: Integrated Collateral Management!

I ovaj put je veoma veliko interesovanje za naš webinar potvrdilo svevremensku aktualnost iznimno važne, no čini se nepravedno marginalizirane tematike vezane uz uspostavljanje efikasnog sustava integriranog upravljanja kolateralima u kreditnim institucijama.

Sudionici su imali priliku upoznati sve bitne komponente sustava upravljanja kolateralima i pristup koncipiranju i dizajniranju optimalnog digitalno podržanog metodološko-procesnog okvira za efikasno upravljanje kolateralima u kreditnim institucijama.

Vjerujemo da će ovaj naš specijalistički edukacijski program potaknuti ubrazanu transformaciju poslovanja unutar bankarskog sektora i primjenu suvremenih europskih i svjetskih standarda u upravljanju kreditnim rizikom.

Upoznajte sa sadržajem ovog našeg specijalističkog edukacijskog programa.

Učesnici MasterClass: Integrated Collateral Management:

 • Addiko Bank a.d. Podgorica
 • Banca Intesa a.d. Beograd
 • Banka Sparkasse d.d. Ljubljana
 • Bosna Bank International d.d. Sarajevo
 • Halkbank a.d. Beograd
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • MF banka d.d. Banja Luka
 • NLB Banka a.d. Skopje
 • OTP banka d.d. Split
 • Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
 • ProCredit Bank d.d. Sarajevo
 • Slatinska banka d.d. Slatina
 • Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
 • Sparkasse Banka Makedonija a.d. Skopje
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka
 • UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
 • Union banka d.d. Sarajevo

Hvala Vam svima!
Vaš Optom tim!