VirtualOptomFT / MasterClass: Non-performing Loan Management

VirtualOptomFT / najavljuje  MasterClass Event:
MasterClass : Non-performing Loan Management

29. – 30. 03. 2022.

Zahvaljujemo svim sudionicima našeg specijalističkog edukacijskog programa na ukazanom povjerenju i sudjelovanju u MasterClass : Non-performing Loan Management!

Veliko interesovanje za našu specijalističku edukaciju na temu non-performing kredita potvrdilo je dosljedan profesionalni pristup banaka i drugih financijskih institucija kontinuiranom usavršavanju sustava upravljanja non-performing kreditima, te osmišljavanju učinkovitih strategija sprečavanja nastanka i rješavanju loših kredita.

Sudionici su imali priliku upoznati sve bitne komponente sustava upravljanja non-performing kreditima, moguće posljedice (ne)adekvatnog tretmana loših kredita na balance banaka i drugih financijskih institucija, steći nova teorijska i praktična znanja, te razmijeniti iskustva sa kolegama iz SEE Regije.

Upoznajte sa sadržajem ovog našeg specijalističkog edukacijskog programa.

Učesnici MasterClass: Non-performing Loan Management:

 • J&T banka d.d. Varaždin
 • MF banka a.d. Banja Luka
 • 3 Banka a.d. Novi Sad
 • AIK Banka a.d. Beograd
 • UniCredit Bank d.d. Mostar
 • NLB Banka a.d. Banja Luka
 • Nova banka a.d. Banja Luka
 • Halkbank a.d. Skopje
 • Nova KBM d.d. Maribor
 • UniCredit Banka Serbia a.d. Beograd
 • Ziraat BANK BH d.d. Sarajevo
 • Privredna banka Sarajevo d.d. Sarjevo
 • Universal Capital Bank a.d. Podgorica
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • MKD Eki d.o.o. Sarajevo
 • Naša banka a.d. Banja Luka.

Hvala Vam svima!
Vaš Optom tim!